Hiển thị tất cả 10 kết quả
viết bài bán hàng hiệu quả

Đào tạo buổi 10: Cách viết bài bán hàng hiệu quả

Người chia sẻ: Cao Hương
Bắt đầu: Chủ Nhật, 20:00 Chiều 17/10/2021
Múi giờ: Asia/Saigon
tử huyệt cảm xúc

Đào tạo buổi 9: Tử huyệt cảm xúc- Chinh phục khách hàng

Người chia sẻ: Cao Hương
Bắt đầu: Chủ Nhật, 20:00 Chiều 10/10/2021
Múi giờ: Asia/Saigon
nghệ thuật xử lý từ chối 1

Đào tạo buổi 8: Nghệ thuật xử lý từ chối

Người chia sẻ: Cao Hương
Bắt đầu: Chủ Nhật, 20:00 Chiều 03/10/2021
Múi giờ: Asia/Saigon
z2792658532461 b7868e86c9935649b5357f49225d4967

Đào tạo buổi 7: Dị ứng thời tiết và ốm giao mùa

Người chia sẻ: Cao Hương
Bắt đầu: Chủ Nhật, 20:00 Chiều 26/09/2021
Múi giờ: Asia/Saigon
đào tạo buổi 6 tổng kết kiến thức

Đào tạo buổi 6: Tổng kết kiến thức về các nhóm hàng mẹ bé

Người chia sẻ: Cao Hương
Bắt đầu: Chủ Nhật, 20:00 Chiều 19/09/2021
Múi giờ: Asia/Saigon
tư vấn thực phẩm ăn dặm

Đào tạo buổi 5: Hướng dẫn tư vấn Thực phẩm ăn dặm

Người chia sẻ: Cao Hương
Bắt đầu: Chủ Nhật, 20:00 Chiều 12/09/2021
Múi giờ: Asia/Saigon
đào tạo buổi 4

Đào tạo buổi 4: Ứng dụng kiến thức về TPCN vào tư vấn sản phẩm thực tế

Người chia sẻ: Cao Hương
Bắt đầu: Chủ Nhật, 20:00 Chiều 05/09/2021
Múi giờ: Asia/Saigon
Thêm tiêu dề

Đào tạo buổi 3: Hiểu và tư vấn đúng về Thực phẩm chức năng

Người chia sẻ: Cao Hương
Bắt đầu: Chủ Nhật, 20:00 Chiều 29/08/2021
Múi giờ: Asia/Saigon
Thêm tiêu dề 2

Đào tạo đại lý buổi 2: Hướng dẫn tư vấn nhóm sản phẩm sữa

Người chia sẻ: Cao Hương
Bắt đầu: Chủ Nhật, 20:00 Chiều 22/08/2021
Múi giờ: Asia/Saigon
Xây dựng hệ thống kinh doanh

Hướng dẫn kinh doanh ngành hàng mẹ và bé

Người chia sẻ: Trần Bình Dương
Bắt đầu: Thứ Bảy, 20:00 Chiều 15/01/2022
Múi giờ: Asia/Saigon