Tuyển dụng

Bạn cần đọc bài viết Giới thiệu về Kim Quy để xác định bạn có phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi không trước khi tìm hiểu các hoạt động tuyển dụng của Kim Quy tại đây →

Kim Quy định hướng phát triển 4 lĩnh vực chính, gồm có:

  • Kim Quy Distribution (Ecommerce B2B)
  • Kim Quy Retail (Ecommerce Affiliate & Dropshipping)
  • Kim Quy Edu (Đào tạo)
  • Kim Quy Tech (Công nghệ)
Tuyển dụng 1
Định hướng phát triển của Kim Quy

Kim Quy liên tục tuyển dụng các vị trí sau:

(Các vị trí tuyển dụng khác sẽ được chúng tôi cập nhật bổ sung tại trang này)


Hình thức phỏng vấn: Trực tiếp tại văn phòng hoặc Phỏng vấn Online qua Zoom.
Văn phòng miền Bắc: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Số điện thoại: 0247.300.6604
Email: tuyendung@kimquy.com.vn