Tôi nên mở cửa hàng hay kinh doanh online với ngành hàng Mẹ và Bé?

Hình thức bán online sẽ phù hợp với những khách hàng đang có công việc chính, muốn kiếm thêm thu nhập nhưng số vốn ít.
Nếu bạn muốn thực sự phát triển thương hiệu cá nhân thì nên có song song cả 2 hình thức: mở cửa hàng và phát triển thêm kênh bán hàng online.