Tôi không thành thạo về công nghệ có kinh doanh được không?

Đối với kinh doanh ngành hàng Mẹ và Bé, áp dụng công nghệ chính là một công cụ hỗ trợ tuyệt vời. Tuy nhiên, không vì vậy mà công nghệ hoàn toàn làm chủ việc kinh doanh của bạn. Bạn có thể trau dồi từ từ các kiến thức và kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc đơn giản hơn là thuê nhân sự thành thạo lĩnh vực này.