Tôi có nên bán mặt hàng thời trang đi kèm hay không?

Bạn hoàn toàn có thể bán thêm các sản phẩm thời trang trẻ em kèm theo các nhóm hàng cơ bản nếu số vốn của bạn dư dả và nguồn nhân lực tại cửa hàng đảm bảo.