Tôi có mất phí khi để trở thành học viên của học viện Kim Quy hay không?

Học Viện Kim Quy là món quà dành tặng tất cả Quý Đại Lý của Kim Quy. Sứ mệnh to lớn của chúng tôi là “Giúp Khách Hàng Kinh Doanh Hiệu Quả”. Do vậy, các đại lý không mất phí khi tham gia các khóa học tại đây.