Tôi có được hỗ trợ Marketing khi nhập hàng tại Kim Quy hay không?

Khi nhập hàng tại Kim Quy, quý đại lý sẽ được chúng tôi hỗ trợ các tài liệu hướng dẫn chi tiết về các chương trình khuyến mại, xây dựng kênh bán hàng online hiệu quả và thiết kế các ấn phẩm marketing đơn giản. Tất cả tài liệu này được đúc kết qua 7 năm kinh nghiệm thực tế khi vận hành thương hiệu Thiên Đường Của Bé và tổng hợp tại Học Viên Kim Quy.