Tôi có được hỗ trợ đổi trả các sản phẩm hay hỗ trợ về hàng cận date không?


Đặc thù của hàng ngoại là khi về tới thị trường Việt Nam sẽ chỉ về số lượng vừa đủ tại thời điểm đó, không có hàng dư. Hàng hóa sẽ liên tục cập nhật về các lô date khác nhau. Sản phẩm nhập từ các nước có tiêu chuẩn dinh dưỡng rất cao nên sẽ không thu hồi lại hàng cận date hay bán chậm.

Chính vì thế, Kim Quy không áp đặt số lượng hàng hóa, bạn hoàn toàn chủ động lấy theo nhu cầu phù hợp. Đặc biệt, khi bạn lên đơn đặt hàng, chuyên viên kinh doanh sẽ tư vấn cho quý bạn từng nhóm hàng hóa nào nên nhập số lượng bao nhiêu cho phù hợp.