Tôi cần chú ý những tiêu chí gì khi nhập mặt hàng thực phẩm chức năng?

Khi nhập một mặt hàng thực phẩm chức năng, quý đại lý nên quan tâm xem sản phẩm đó có thể chứng minh nguồn gốc xuất xứ thông qua các loại hóa đơn và giấy tờ liên quan. Đồng thời, mặt hàng thực phẩm chức năng thuộc nhóm hàng với vốn nhập thấp nhưng lại thu về lợi nhuân khá cao (từ 15 – 40%). So với các nhóm hàng khác, quý đại lý nên lựa chọn nhập nhóm thực phẩm chức năng cao hơn.