Quy định từ đơn hàng thứ 2 trở đi dành cho Đại lý

Từ đơn hàng thứ 2 trở đi, giá trị đơn hàng tối thiểu là 3 triệu đồng..