Quy định Bảng giá

Trước tiên bạn cần phải đăng ký tài khoản cho chương trình Đại lý hoặc CTV. Đại Nếu bạn là Đại lý, giá bán là bảng giá dành cho Đại lý. Nếu bạn là CTV, giá bán là bảng giá dành cho CTV. 

Đại lý có sự ràng buộc về giá trị đơn hàng và có mức chiết khấu cao hơn so với CTV. 

Chúng tôi khuyến khích bạn đặt mua hàng trực tuyến trên Website và thanh toán chuyển khoản.