Nhận hàng và kiểm tra hàng hóa

Khi nhận hàng, bạn kiểm nhận về số lượng, hạn sử dụng, quy cách đóng gói và đối chiếu với đơn đặt hàng và các chứng từ giao hàng.