Mở cửa hàng Mẹ và Bé cần bao nhiêu Vốn?

Vốn để mở cửa hàng cần dựa vào 2 yếu tố: Quy mô và Diện tích mặt bằng. Trung bình 1 cửa hàng nhỏ với diện tích từ 25 – 30 m2 sẽ cần số vốn từ 300 – 350 triệu để nhập đầy đủ các nhóm hàng Mẹ và Bé. Tuy nhiên, tại Kim Quy, chúng tôi không áp số lượng hàng hóa nên đại lý có thể linh động số vốn ban đầu, giảm thiểu nỗi lo đọng vốn.