Kim Quy có nhân viên thị trường hay không?

Các nhóm sản phẩm tại Kim Quy đều đến từ những thương hiệu lớn. Các sản phẩm này luôn có sẵn thị trường tiềm năng và tập khách hàng có niềm tin với sản phẩm và thương hiệu. Vì vậy, Kim Quy không có nhân viên thị trường.