Kim Quy có hỗ trợ lên đơn hàng mẫu giúp tôi không?

Các chuyên viên kinh doanh tại Kim Quy sẽ giúp anh chi phân bổ nguồn vốn với từng nhóm hàng sao cho phù hợp nhất trong đó có các mặt hàng bán chạy và đem lại lợi nhuận tốt nhất.