Khi tôi trở thành Đại Lý của Kim Quy có được công nợ không?

Hiện tại, Kim Quy không hỗ trợ công nợ. Khách hàng sau khi chốt danh sách hàng hóa và giá trị đơn hàng với nhân viên phụ trách, bạn sẽ thanh toán ngay 100% tổng giá trị.

Sau đó, đơn hàng của đại lý sẽ được chuyển qua đơn vị vận tải, chuyển phát nhanh hoặc xe khách theo thỏa thuận giữa hai bên.