Hàng hóa tại Kim Quy có chứng từ, giấy tờ hóa đơn đảm bảo hay không? Tôi muốn lấy hóa đơn VAT có mất phí không?

100% các sản phẩm mà Kim Quy đang phân phối đều có thể xuất hóa đơn VAT và trên bao bì sản phẩm có đính kèm tem phụ để các cửa hàng có thể chứng thực nguồn gốc hàng hóa khi có thanh tra thị trường kiểm tra đột xuất.