Giới thiệu chung về Sữa Hoàng gia Royal Ausnz

Dòng sản phẩm sữa Hoàng Gia được làm từ nguồn sữa chất lượng bậc nhất tại Victoria Úc.

Tất cả các sản phẩm của Royal Ausnz đều đảm bảo nguyên tắc 20-12. Trong đó 20 phút là thời gian vận chuyển từ trang trại về nhà máy và 12 giờ là toàn bộ thời gian để hoàn thành mọi công đoạn sản suất sữa,  cho ra đời 1 lon sữa hoàn hapor nhât về chất lượng, độ nguyên nhất và hương vị.

Toàn bộ sản phẩm của Royal Ausnz đều được bảo hiểm 20 triệu USD cho người tiêu dùng trên toàn cầu nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người tiêu dùng.

YouTube video