Giới thiệu chung về Sữa dê Oli 6 Úc

Tất cả các sản phẩm Oli6 đều đáp ứng các nguyên tắc về sức khỏe và an toàn thực phẩm của Úc. Sữa dê được sản xuất tại Victoria- Úc và đảm bảo rằng tất cả các thành phần bao gồm cả những nguyên liệu có nguồn gốc từ các quốc gia và nhà cung cấp khác đều đáp ứng các quy định và yêu cầu nghiêm ngặt của Úc.

Oli6 tự hào trong việc cung cấp sữa dê công thức  tự nhiên cho trẻ đồng thời cũng tập trung vào việc cung cấp thông tin cho cha mẹ, giúp việc chọn sữa trở nên dễ dàng hơn.