Giới thiệu chung về Dầu Gạo Tsuno Nhật Bản

Năm 1972, Tsukino Rice Fine Chemicals Co., Ltd. được thành lập với mục đích sử dụng tiên tiến cám gạo và bắt đầu sản xuất nguyên liệu thô cho các sản phẩm dược phẩm.

Bằng cách thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả cao của “cám gạo”, vốn đã được phổ biến như một biểu tượng của sức khỏe và sắc đẹp từ thời cổ đại, sản phẩm dầu gạo Tsuno không chỉ được sử dụng bởi khách hàng ở Nhật Bản mà đã có mặt và nằm trong top sản phẩm yêu thích ở hơn 40 quốc gia khác trên Thế Giới

YouTube video