Giá sỉ trên Website của Kim Quy đã bao gồm thuế VAT chưa?


Giá sỉ tại website Kim Quy chưa bao gồm thuế VAT. Nhưng khi lấy hóa đơn VAT, quý khách sẽ không mất phí.