Diện tích mặt bằng bao nhiêu là phù hợp để mở cửa hàng Mẹ và Bé ?

Với diện tích mặt bằng từ 20 m2, bạn đã có thể bố trí một cửa hàng xinh xắn với đầy đủ các nhóm hàng trong ngành hàng Mẹ và Bé.