Chương trình đào tạo

Các tài liệu, video đào tạo có sẵn trong Học viện Kim Quy. Nếu bạn là thành viên Đại lý hoặc CTV của chúng tôi, tất cả tài liệu trong Học viện Kim Quy và các tài liệu mà sau này chúng tôi phát triển là miễn phí dành cho bạn. Hàng tháng chúng tôi tổ chức những buổi Đào tạo Online và Offline giành cho những người muốn bắt đầu kinh doanh hoặc muốn gia tăng hiệu quả kinh doanh. Bạn có thể theo dõi và đăng ký để tham gia.

Đặc quyền này chỉ dành cho các Đại lý và CTV của chúng tôi. Nếu bạn chưa là Đại lý hoặc CTV, hãy đăng ký ngay.