Chi phí vận chuyển

Chúng tôi có trách nhiệm chi trả phí vận chuyển nếu giá trị đơn đặt hàng của bạn từ 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng) trở lên và địa chỉ nhận hàng của bạn thuộc địa phận của một trong các quận sau: Ba Đình; Hoàn Kiếm; Đống Đa; Thanh Xuân; Cầu Giấy; Hoàng Mai; Hai Bà Trưng; Tây Hồ.

Bạn chịu trách nhiệm chi trả phí vận chuyển nếu địa chỉ nhận hàng của bạn thuộc địa bàn thành phố Hà Nội nhưng giá trị đơn đặt hàng và địa chỉ nhận hàng không đáp ứng được cả hai điều kiện nói trên.

Trường hợp địa chỉ nhận hàng của bạn không thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, bạn chịu trách nhiệm chi trả chi phí vận chuyển hàng ra bến xe theo thỏa thuận của hai bên, bạn có trách nhiệm bốc dỡ hàng hoá và chi trả chi phí vận chuyển từ bến xe về kho hàng của bạn.

Trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về địa điểm nhận hàng, bạn phải thông báo bằng văn bản hoặc email cho chúng tôi trước 24 (hai mươi tư) giờ trước thời điểm giao hàng đã thỏa thuận. Trường hợp bạn không báo trước hoặc báo không đúng cho chúng tôi trong thời hạn trên, bạn chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí đã phát sinh từ việc yêu cầu đặt hàng kể từ ngày nhận được chấp thuận đặt hàng của chúng tôi.

Trường hợp chúng tôi không giao được hàng do thông tin trên đơn đặt hàng sai các nội dung bao gồm: thông tin về họ tên, thông tin liên lạc hoặc địa chỉ nhận hàng của bạn thì bạn phải chịu tất cả các phí vận chuyển và bồi thường thiệt hại cho chúng tôi phát sinh từ việc không giao được hàng này (nếu có).