– Đặc thù của hàng ngoại là khi về thị trường Việt Nam chỉ về số lượng vừa đủ tại thời điểm đó, không có dư. Hàng liên tục cập nhật về các lô date khác nhau.

– Sản phẩm nhập từ các nước có tiêu chuẩn dinh dưỡng rất cao nên sẽ không thu hồi lại hàng cận date hay bán chậm.

Chúng tôi không áp số lượng hàng hóa, bạn có thể chủ động lấy theo nhu cầu của khách hàng. Nhân viên kinh doanh khi lên đơn hàng sẽ tư vấn cho quý khách hàng nhập hàng số lượng phù hợp.