Đào tạo đội ngũ nhân sự kế thừa

Mục tiêu:

  • Tìm kiếm những con người sáng tạo, đổi mới, dám dấn thân theo đuổi đam mê. Giúp các bạn làm nhiều điều có ý nghĩa hơn cho cuộc sống.

Tài nguyên hỗ trợ:

  • Hệ tư tưởng: Triết lý sống và triết lý kinh doanh thành công.
  • Hệ thống thiết bị và môi trường làm việc.
  • Đào tạo nhân sự.
  • Hỗ trợ nền tảng công nghệ.
  • Giúp các bạn được học tập và tham gia vào các dự án hiện tại của Kim Quy.