Chính sách đổi trả hàng

Khi nhận hàng, Khách hàng phải kiểm nhận về số lượng, hạn sử dụng, quy cách đóng gói và đối chiếu với đơn đặt hàng và các chứng từ giao hàng.

Trường hợp hàng bị thiếu hoặc bị lỗi hay hư hỏng, trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ thời điểm Khách hàng nhận hàng, Khách hàng phải thông báo bằng văn bản tới Kim Quy hoặc thông báo qua điện thoại đến bộ phận xử lý khiếu nại của Kim Quy (18006604 / hotro@kimquy.com.vn) . Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Khách hàng, Kim Quy phải điều tra làm rõ nguyên nhân của việc sản phẩm bị thiếu, bị lỗi hay bị hư hỏng và thông báo lại cho Khách hàng về nguyên nhân đó. Trường hợp nguyên nhân do lỗi của Kim Quy, hai bên thỏa thuận và thống nhất phương án xử lý. Trường hợp nguyên nhân do lỗi của Khách hàng, Khách hàng phải chịu trách nhiệm cho số hàng bị thiếu, bị lỗi hay bị hư hỏng đó. Trường hợp do lỗi của bên vận chuyển, hai bên cùng nhau thỏa thuận phương án giải quyết và liên đới chịu trách nhiệm.

Việc hủy yêu cầu đặt hàng của Khách hàng phải được lập thành văn bản, trường hợp việc hủy yêu cầu đặt hàng ban đầu được thông báo bằng hình thức khác không phải văn bản, hai bên phải có xác nhận lại bằng văn bản. Khách hàng chịu toàn bộ chi phí phát sinh từ việc yêu cầu đặt hàng kể từ ngày nhận được chấp thuận đặt hàng của Kim Quy.

Khách hàng không được phép đổi trả hàng đã nhận trừ trường hợp Kim Quy giao hàng cho Khách hàng không đúng chất lượng hoặc hết hạn sử dụng khi nhận hàng; không đúng chủng loại, mẫu mã trong đơn đặt hàng. Trong trường hợp này Kim Quy sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng và chịu hoàn toàn các chi phí phát sinh.

Trường hợp hàng hóa lỗi do nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, Kim Quy có trách nhiệm thu hồi, đồng thời đổi hàng mới cho Khách hàng số lượng tương ứng hoặc hai bên thỏa thuận và thống nhất phương án xử lý.

Các phản hồi từ người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa tới Khách hàng phải được Khách hàng phản ánh cho Kim Quy trong vòng 24 (Hai mươi tư) giờ kể từ thời điểm có phản hồi để được hỗ trợ xử lý kịp thời.